Motivatie & Communicatie Trainingen;        Wij zetten in beeld wat er speelt & gaan aan de slag met gedrag.

 

Bedrijfscultuur in beeld

Met het interactief werktheater zetten we de huidige cultuur in beeld en creëren een platform om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We houden de medewerkers een spiegel voor met als doel te laten zien wat het effect is van hun mindset en het bijbehorende gedrag. We laten zien welke factoren het werkplezier beïnvloeden en stellen de vraag: Staan de neuzen nog dezelfde kant op? Wat is het gezamenlijke gedachtegoed? En dragen jullie die visie met zijn allen ook uit? Ploeteren we door of gaan we verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken? Er is ruimte voor reflectie en er wordt geëxperimenteerd met nieuw gedrag en de bijbehorende vaardigheden. Want oefening baart kunst!

Alle input voor het spel tijdens de theaterbijeenkomsten komt voort uit de praktijk. Casussen van de werkvloer. Denk hierbij aan actuele thema ’s rondom werkdrukbeleving, de krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, werkplezier en arbeidsverzuim.

“Aan een gedegen visie heb je geen moer, zonder een praktische vertaling naar de werkvloer”

Ook nu hebben we weer 3 werktheater vormen op de plank liggen:

De kracht van interactief Werktheater

Werktheater op maat

Interactieve theaterbijeenkomst op maat rondom een actueel thema binnen uw organisatie. 

Klant blij komt door Mij

Klant blij komt door Mij

Interactieve theaterbijeenkomst rondom het thema klantvriendelijkheid en het verbeteren van de dienstverlening.

Nee is ècht oké

Nee is ècht oké!

Interactieve theaterbijeenkomst over werkdrukbeleving en duurzame inzetbaarheid.

Klantervaringen mobiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5