DISC persoonlijkheidsanalyse

Deze methode is vaak de basis van de trainingen van Durven & Doen. Dit om zijn eenvoud, praktische uitvoerbaarheid en informatieve karakter. Het DISC model geeft inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen, waardoor voorkeursgedrag en communicatiestijlen zichtbaar worden.

Het model is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief psychometrisch gedragsinstrument. DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Joleen is een gecertificeerd DISC trainer en Mariëlle gebruikt het model al jaren vanuit haar opleiding als dramadocent. Tijdens de trainingen en voorstellingen hoeft DISC niet altijd een prominente plek in te nemen in het programma. De dames gebruiken de vier DISC stijlen wel als uitgangspunt om zo de verschillende manieren van communicatie te duiden waardoor het acteerwerk en de typetjes altijd herkenbaar zijn.

Onze DISC stijl maakt veel duidelijk over…

  • Hoe we gemotiveerd worden
  • Welke omgeving onze voorkeur heeft
  • Hoe we communiceren met anderen
  • Hoe we graag behandeld wensen te worden

De DISC methode laat duidelijk zien dat je nooit uitkomt op een scherp omlijnde gedragsstijl, maar dat iedereen zijn eigen unieke combinatie heeft van sterke kanten en mogelijke valkuilen. Waar het om gaat is dat je je gedragsstijl onderzoekt met de vraag of je je talenten wel vol inzet. Bovendien leer je de gedragsstijlen van anderen te begrijpen.

Wanneer je de intenties/drijfveer van de ander begrijpt zal je zijn gedrag minder snel veroordelen. Inzicht in je eigen gedrag en communicatiestijl én die van de ander zorgt voor begrip. Het is de eerste stap naar positievere en effectievere communicatie. Wanneer je dit in de vingers krijgt en begrijpt hoe je moeiteloos kan communiceren en zaken gedaan kan krijgen, heeft dit linea recta een positief effect op het werkgeluk.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4