Motivatie & Communicatie Trainingen;        Wij zetten in beeld wat er speelt & gaan aan de slag met gedrag.

 

Onderzoek en Analyse

Om te kijken wat er ècht speelt binnen een organisatie gaan wij graag undercover als mystery guest of onafhankelijk karakter. We onderzoeken of er bijvoorbeeld procedures, (inefficiënte) werkprocessen en/of veranderingen zijn die de huidige werksfeer en het werkplezier beïnvloeden. Denk hierbij aan een nieuwe werkwijze/visie, wetswijziging of een op handen zijnde fusie.

Wat is een mystery guest?

Een mystery guest is een persoon die de organisatie (undercover) bezoekt. Hij/zij beoordeelt bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid aan de hand van objectieve criteria of proeft de cultuur van de organisatie. Door het vastleggen van de bevindingen, ontstaat een beeld van de processen of faciliteiten in een organisatie. Dit kan vanuit het perspectief van een klant, maar er kan ook onderzocht worden wat de actuele thematieken zijn waar het personeel mee worstelt. Welke processen beïnvloeden het werkplezier? Wat voor gedrag laten medewerkers zien en wat voor bedrijfscultuur creëert dit? Dragen zij in hun beroepshouding uit waar de organisatie voor staat of niet? Deze observaties koppelen we terug en is de basis voor een vervolg in de vorm van werktheater of training.

Wij hebben reeds 3 varianten op de plank liggen. Buro VisieVooruit zetten we in als een waarheidsgetrouwe mystery guest gewenst is. Wanneer het wat ludieker mag en met een knipoog dan zijn de dames van Keurmerk Dienstverlening Nederland of de AVG inspecteurs meer geschikt. het zogenoemde verborgen theater. Uiteraard is de inzet altijd afhankelijk van het gewenste resultaat en waar nodig worden de concepten aangepast of gefinetuned.

Buro VisieVooruit

Buro VisieVooruit

De dames van Buro VisieVooruit komen graag undercover bij u langs om te onderzoeken in hoeverre de kernwaarden en visie van uw organisatie door uw medewerkers gedragen worden. 

Lees meer

Keurmerk Dienstverlening Nederland

Keurmerk Dienstverlening NL

Dory & Diny zijn juryleden van de commissie kwaliteit van Keurmerk Dienstverlening Nederland. Met een ludieke insteek bezoeken zij uw organisatie.

AVG Inspecteurs

AVG Inspecteurs

Anneke van Grusven en Astrid van Gisbergen zijn inspecteurs van de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. Zij  zullen met een ludieke insteek alle afdelingen van de organisatie bezoeken om te onderzoeken hoe AVG Proof uw organisatie is.

Klantervaringen mobiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5