Werkwijze

Wij houden medewerkers en leidinggevenden een spiegel voor met als doel hen te confronteren met wat het effect is van hun gedrag. Vervolgens geven wij praktische tools en leren we hoe de communicatie positiever en effectiever te maken waardoor het werkgeluk wordt vergroot.

Dit kan soms behoorlijk spannend zijn, maar veranderen ís ook spannend. Je stapt namelijk uit je comfort zone en dat roept vaak weerstand op.

Een vereiste om te veranderen is dat men in actie komt, want zonder actie geen transformatie. Onze kracht ligt in het onderzoeken van de weerstand en de overtuigingen die daar aan ten grondslag liggen. We doen dit met een flinke dosis humor en een kritische reflectie.

Door het gebruik van dynamische werkvormen, diverse methodieken en op het juiste moment een ludieke kwinkslag, zorgen wij ervoor dat de weg naar transformatie positief wordt ervaren.

Om het beoogde resultaat te behalen worden er, afhankelijk van het vooraf gestelde doel, verschillende methodieken ingezet. Door de jarenlange ervaring zijn de dames in staat om snel te schakelen als de situatie daar om vraagt. Tijdens de trainingen wordt o.a. gebruik gemaakt van  interactief werktheater, improvisatietechnieken en DISC.

DISC persoonlijkheidsanalyse

DISC persoonlijkheidsanalyse

Deze methode is vaak de basis van de trainingen van Durven & Doen. Dit om zijn eenvoud, praktische uitvoerbaarheid en informatieve karakter.

Het DISC model geeft inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen, waardoor voorkeursgedrag en communicatiestijlen zichtbaar worden.

 

Lees meer

Interactief Werktheater

Interactief Werktheater

Deze methodiek zit echt in het DNA van Mariëlle en Joleen. Dit omdat het alles in zich heeft waar zij voor staan; humor, herkenbaarheid, interactie, met als resultaat de praktische vertaling naar de werkvloer.  

Op maat geschreven theater scènes maken soms lastige en delicate onderwerpen bespreekbaar.

Lees meer

Improvisatie technieken

Improvisatie technieken

Zowel Mariëlle als Joleen hebben al meer dan 10 jaar ervaring als improvisatie acteur en hebben ervaren dat “de impro mindset” bijzonder praktisch inzetbaar is zowel zakelijk als privé. 

Er gebeurt veel in onze maatschappij en in zo‘n snelheid dat het belangrijk is dat je flexibel bent, goed kunt relativeren en kan improviseren. Improviseren wordt niet voor niets dé vaardigheid van de 21ste eeuw genoemd!

Lees meer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4