Motivatie & Communicatie Trainingen;        Wij zetten in beeld wat er speelt & gaan aan de slag met gedrag.

 

Werkwijze

Wij houden medewerkers uit de dienstverlenende sector een spiegel voor met als doel hen te confronteren met wat het effect is van hun gedrag. 

Dit kan soms behoorlijk spannend zijn, maar dat is niet erg. 

Veranderen is namelijk ook spannend, daarom roept dit vaak weerstand op. Om te kunnen veranderen moeten mensen in actie komen, want zonder actie geen transformatie. Onze kracht ligt in het onderzoeken van deze weerstand en de overtuigingen die daar aan ten grondslag liggen met een flinke dosis humor en een kritische reflectie. Door het gebruik van dynamische werkvormen, diverse methodieken en op het juiste moment een ludieke kwinkslag, zorgen wij ervoor dat de weg naar transformatie positief wordt ervaren.

Om het beoogde resultaat te behalen worden er, afhankelijk van het vooraf gestelde doel, verschillende methodieken ingezet. Door de jarenlange ervaring zijn de dames in staat om snel te schakelen als de situatie daar om vraagt. Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van Improvisatie technieken, interactief werktheater en DISC.

Improvisatie technieken

Leer hoe improvisatie jouw leven makkelijker maakt en je werk leuker!

Zowel Mariëlle als Joleen hebben al meer dan 10 jaar ervaring als improvisatie acteur en hebben ervaren dat “de impro mindset” bijzonder praktisch inzetbaar is zowel zakelijk als privé. 

Heb jij ook regelmatig last van stress op je werk? Voel jij een grote verantwoordelijkheid en alsmaar de behoefte om succesvol te moeten zijn? Dan kan de impro mindset je veel opleveren. Er gebeurd veel in onze maatschappij en in zo‘n snelheid dat het belangrijk is dat je flexibel bent, goed kunt relativeren en kan improviseren. Improviseren wordt niet voor niets dé vaardigheid van de 21ste eeuw!

Prestatiedruk stimuleert stress en beperkt groei- en ontwikkelmogelijkheden. Mensen zijn van nature gewoontedieren en niet geneigd tot het nemen van risico’s. Wanneer het gaat om je werk ben je misschien zelfs geneigd om voor de veilige, bekende weg te gaan en risico vermijdend gedrag te vertonen. We hebben niet voor niets zoveel structuur, regels en procedures bedacht die ons houvast geven. Al dreigen we er helaas ook met regelmaat in vast te lopen.

En als we dan eens risico nemen en we maken daarbij fouten, dan hebben we de neiging om ons zelf te veroordelen. Negatieve gedachten die je terughoudend maken om nieuwe dingen uit te proberen. Dat is jammer want daarmee laat je ook kansen liggen. Kansen om jezelf maar ook je team verder te laten groeien.

Een fout is een feit met een negatief oordeel. Wij geloven echter erg in de kracht van fouten durven maken, durven door te doen! Wij zijn ervan overtuigd dat je verder kunt komen wanneer je jezelf toestaat fouten te mogen maken, uit blijft dagen en te ontwikkelen. Maar dan moet je ook fouten durven maken en kunnen denken; “Alles is een kladversie”. Iets waar ik van kan leren. Bereid zijn onderuit te gaan om verder te komen.

Het leven is namelijk een grote improvisatie oefening!

En wat is nou het ergst wat je kan overkomen? Dat je het nog een keer moet (mag) doen. Alleen die gedachte al is bevrijdend : )

Wat kan een impro mindset jou opleveren?

–> Een ontspannen groeimindset waardoor je in staat bent fouten te durven maken. Leer omgaan met het onzekere en onverwachte, snel en creatief te reageren op veranderingen. Kijken vanuit acceptatie en niet vanuit verzet. Ervaar wat omdenken en een positieve mindset voor jou kunnen betekenen.

–> Door improvisatie oefeningen in te zetten waarbij een actieve deelname verwacht wordt is iedereen onderdeel van het proces. Door het creëren van de juiste flow wordt er voor gezorgd dat een ieder zijn impulsen volgt en niet vervalt in rationeel censuur. Actuele en soms gevoelige stellingen worden in beeld uiteengezet en daarna besproken. Zo wordt er ruimte gemaakt voor discussie maar bovenal voor het constructief naar mogelijkheden kijken en het uitwisselen van ervaringen.

Interactief Werktheater

Deze methodiek zit echt in het DNA van Mariëlle en Joleen. het werktheater, ook wel Regie Theater genoemd, worden ze gewoonweg heel erg blij. Waarom? Omdat het alles in zich heeft waar zij voor staan; humor, herkenbaarheid, interactie met als gevolg de praktische vertaling naar de werkvloer.  Op maat geschreven theater scènes maken herkenbare werksituaties zichtbaar en zetten (een lastig) onderwerp op de kaart. De uitvergroting van de praktijksituaties werkt op de lachspieren en de humor werkt relativerend waardoor de drempel om eerlijk te zijn lager wordt. Het publiek heeft de touwtjes in handen en werkt samen toe naar een ideale situatie.  De positieve insteek van het Werk Theater die de beleving van de mensen vooropzet, zorgt er voor dat men intern gemotiveerd wordt.

Interactief werktheater kan ingezet worden als complete voorstelling maar ook ter illustrerende start scène van een training of traject. Na het theater onderdeel is er ruimte om het thema te verdiepen, erover te brainstormen en afspraken te maken om te bepalen wat ze morgen anders gaan doen.

Benieuwd naar de kracht van interactief werktheater? Kijk dan gerust eens een van onze filmpjes. Zie je ons gelijk in actie 🙂

 

De Kracht Van Interactief Regie Theater
Klant blij komt door mij

Hoe werkt het ?
Wij starten met een korte scène waarbij we het probleem illustreren of facetten van het probleem toelichten. Vervolgens dagen wij het publiek uit tot een eerste reactie of starten een openlijke discussie.

Daarna gaan we over tot de zogenaamde regie scènes. De regie scènes worden meerdere keren herhaald, en kunnen worden bijgestuurd door het publiek om het volgende inzicht te creëren:

 1. Zien waar de knelpunten liggen: Een aangedragen werksituatie wordt gechargeerd nagespeeld, waardoor direct zichtbaar wordt waar de blinde vlekken/knelpunten zitten in de communicatie. Hiermee onderzoeken we de alternatieven in gedrag.
 2. Het nieuwe gedrag onderzoeken: We spelen dezelfde scène opnieuw, maar nu bijgestuurd door de deelnemers uit het publiek. Zij mogen de acteurs praktische aanwijzingen geven hoe om te gaan met de nagespeelde problematiek.
 3. Het effect van dat nieuwe gedrag evalueren: heeft het nieuwe gedrag bijgedragen aan het beoogde doel? Is er iets veranderd in de communicatie?
DISC persoonlijkheidsanalyse

DISC persoonlijkheidsanalyse

Deze methode is vaak de basis van de trainingen van Durven & Doen. Dit om zijn eenvoud, praktische uitvoerbaarheid en informatieve karakter. Het DISC model geeft inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen, waardoor voorkeursgedrag en communicatiestijlen zichtbaar worden.

Het model is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief psychometrisch gedragsinstrument. DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Joleen is een gecertificeerd DISC trainer en Mariëlle gebruikt het model al jaren vanuit haar opleiding als dramadocent. Tijdens de trainingen en voorstellingen hoeft DISC niet altijd een prominente plek in te nemen in het programma. De dames gebruiken de vier DISC stijlen wel als uitgangspunt om zo de verschillende manieren van communicatie te duiden.

Onze DISC stijl maakt veel duidelijk over…

 • Hoe we gemotiveerd worden
 • Welke omgeving onze voorkeur heeft
 • Hoe we communiceren met anderen
 • Hoe we graag behandeld wensen te worden
De DISC methode laat duidelijk zien dat je nooit uitkomt op een scherp omlijnde gedragsstijl, maar dat iedereen zijn eigen unieke combinatie heeft van sterke kanten en mogelijke valkuilen. Waar het om gaat is dat je je gedragsstijl onderzoekt met de vraag of je je talenten wel vol inzet. Bovendien leer je de gedragsstijlen van anderen te begrijpen. Wanneer je de intenties/drijfveer van de ander begrijpt zal je zijn gedrag minder snel veroordelen. Bewust of onbewust willen we alles goed kunnen. We vinden het moeilijk om hulp te vragen, zowel op het werk als privé, terwijl de acties die jij liever uitstelt, met plezier worden gedaan door de anderen uit je omgeving. De kunst is om optimaal gebruik te maken van elkaars talenten.

Klantervaringen mobiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5