Wat is een mystery guest?

Een mystery guest is een persoon die de organisatie (undercover) bezoekt. Hij/zij beoordeelt bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid aan de hand van objectieve criteria en proeft de cultuur van de organisatie.

Door het vastleggen van de bevindingen, ontstaat een beeld van de processen of faciliteiten in een organisatie. Dit kan vanuit het perspectief van een klant, maar er kan ook onderzocht worden wat de actuele thematieken zijn waar het personeel mee worstelt.

Welke processen beïnvloeden het werkplezier? Wat voor gedrag laten medewerkers zien en wat voor bedrijfscultuur creëert dit? Dragen zij in hun beroepshouding uit waar de organisatie voor staat of niet? Deze observaties koppelen we terug en is de basis voor een vervolg in de vorm van werktheater of training.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4