AVG Inspecteurs (Mystery guests)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

Nieuwe wetten, nieuwe regels. Maar niet iedereen kan goed uit weg met veranderingen en nieuwe regels. De een houdt zich er keurig aan, de ander heeft er lak aan en de derde verschuilt zich achter en schuift zijn verantwoordelijkheid af. Kortom; iedereen gaat hier anders mee om.

Om de medewerkers bewust te maken wordt in de eerste fase gekozen voor een luchtige aanpak. Uiteraard weten alle medewerkers dat deze wetswijziging is geweest, maar de vraag is of ze daadwerkelijk beseffen wat het inhoud. Zowel voor zichzelf, voor hun manier van werken en voor de klanten. Vaak denkt men te weten hoe en wat, maar een gedragsverandering gaat nou eenmaal niet over 1 nacht ijs. Het top-of-mind houden van een dergelijke wijziging en de bijbehorende consequenties is dus van essentieel belang.                             

Doel

Bewustwording creëren dat de AVG per 25 mei een feit is en dat de medewerkers er dus actief mee aan de slag moeten om deze verantwoordelijkheid te dragen. Mede het besef creëren dat zij ook gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast moet men kennis krijgen over wat persoonsgegevens zijn en dat er een actieve, alerte houding nodig is om deze gegevens te beschermen. We leven in een systeemwereld waarin procedures een belangrijke rol spelen. Juist door inzet van de inspecteurs willen we de medewerkers erop attenderen hun gezond verstand te gebruiken, hun intuïtie te volgen en niet mee te gaan in kuddegedrag.

Deeldoelen

          De medewerkers:

•         Weten dat privacy een belangrijk actueel thema is (Eu, bedrijven, overheden)

•         Hebben een idee wat persoonsgegevens zijn

•         Weten waar ze terecht kunnen voor meer informatie over de AVG/IBP binnen de organisatie

•         Weten dat deze afdeling/persoon toezicht houdt en adviseert op de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan                       
           (wanneer van toepassing)

Methode

De dames van Durven & Doen zullen met een ludieke insteek alle afdelingen van de organisatie bezoeken. Zij zullen zich voordoen als inspecteurs Anneke van Grusven en Astrid van Gisbergen van de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens en bij diverse medewerkers een vragenlijst afnemen. Belangrijk is dat er gebruik gemaakt wordt van subtiel improvisatiespel zodat medewerkers niet (meteen) doorhebben dat er een acteur voor hun neus staat. Tevens zal de kracht van humor gebruikt worden.

Mariëlle en Joleen zullen vooraf uitzoeken wat er allemaal online te vinden is over de medewerkers zodat deze informatie ook verwerkt kan worden in het spel. Denk hierbij aan het doorwerken van LinkedIn en Facebook profielen. Na afloop krijgen de ‘geïnterviewden’ afhankelijk van hun reactie een ludiek aardigheidje, denk aan stempel “Privacy Proof”, rode peper (u was heel scherp), veer (u verdient een pluim), condooms (u bent bijzonder goed beschermd)  voor degene die niet zomaar hun gegevens afgaven. Voor degene die te veel informatie aan de inspecteurs verstrekten is een flyer AVG voor dummies en worden zij geïnformeerd bij wie ze in de organisatie terecht kunnen voor meer informatie.

Om het resultaat te borgen en de ontwikkelingen bespreekbaar te houden adviseren wij om nadien als follow-up een regie theater voorstelling in te plannen. Dit om de vertaalslag van wetswijziging op papier naar de praktische uitvoer op de werkvloer te maken.

Resultaat

Na afloop ontvangt u als opdrachtgever de stapel met ingevulde formulieren en een percentage van het aantal ondervraagden die deze formulieren heeft ingevuld. Zo kunt u perfect inschatten in hoeverre u nog acties dient in te zetten m.b.t. de AVG bewustwording. Verder houden de inspecteurs de ogen open wat betreft algemene zaken; hoe acteren medewerkers mbt privacy gevoelige informatie van klanten wanneer een inspecteur naast hen komt staat, zijn de schermen van onbeheerde werkplekken afgesloten etc.

Investering

Iedere succesvolle opdracht valt of staat met een gedegen voorbereiding op het onderwerp.  U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij meer dan voldoende aandacht  besteden aan de research via de digitale kanalen. Elke opdracht is maatwerk, daarom wordt de prijs bepaald naar gelang het aantal deelnemers, tijdsduur etc.

Geinteresseerd? Klik hier

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4