DISC training Effectiever en Positiever communiceren in 8 weken


Deze training is een combinatie van online, offline en telefonisch contact. Door deze dynamische samenstelling wordt de basis kennis van DISC goed ingebed.


 

Trainingsopzet

Week 1                 Kick off -Teamcultuur in beeld-

                              45 minuten durende regietheater sessie waarbij we diverse casussen uit de praktijk uitspelen rondom gedrag

Week 2                 DISC analyse

Week 3/7             Kennisoverdracht DISC model inclusief humoristische filmpjes en reflectie opdrachten.

                              De praktische vertaling naar de vloer staat centraal.

                              Bij iedere communicatiestijl komen de volgende onderdelen aan de orde: Herkennen, communicatie tips en aansluiten.

                              Herkennen: drijfveer, grootste angst, lichaamstaal, spreektaal, sterke kanten, valkuilen en haakt af

                              Aansluiten bij [kleur] : algemeen, omgang, contactopvolging, presentatie, omgaan met bezwaren

Week 4                 Telefonische durf-te-vragen sessie/ mastermind (1 uur met 4/5 personen)

                               In deze telefonische sessie staat leren van elkaar centraal. 

Week 8                 2,5 uur durende (offline) bijeenkomst op locatie waar we lastige communicatie situaties uitspelen.

                              We sluiten af met een actieplansessie “kennisborging”.

Na afloop ontvangen de deelnemers het Durven & Doen e-boek “Effectief en Positief communiceren met het DISC model” en een certificaat wanneer de afsluitende toets met een voldoende of meer afgerond wordt.

De cursusprijs is per persoon en is gebaseerd op minimaal 10 personen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4