Elkaar kleurrijk aanvullenDurven & Doen heeft een methode ontwikkeld om medewerkers en teams te helpen om de kwaliteit van communicatie verder te ontwikkelen en te verbeteren. Voor iedere stap hebben we een training ontwikkeld, deze zijn afzonderlijk te volgen maar ook als een compleet traject verspreid over meerdere maanden. Het traject is een combinatie van zowel on- als offline trainingen.  De gehele methode (Krachtig Kleur Bekennen) bestaat uit de volgende stappen;
 1. Beken Kleur
 2. Doelgericht buiten de lijntjes kleuren 
 3. Klaar met ‘ja maar’
 4. Waar een wil is is een weg
Voor meer informatie over onze stappen, klik hier. De online training waarop jij je nu oriënteert, is onderdeel van het half jaar traject Elkaar Kleurrijk Aanvullen oftewel stap 1 en 2 van ons jaartraject.

Doel:

Deskundigheidsbevordering door kennis over de verschillende soorten communicatiestijlen, met veel aandacht voor het verstevigen van de basisveiligheid  in het team. We leggen de nadruk op het verbinden en versterken van medewerkers door kennis over elkaars kwaliteiten en valkuilen. We verkennen tevens met elkaar het gezamenlijk draagvlak m.b.t. de visie en missie van de organisatie en hoe iedereen hier vanuit de verschillende communicatievoorkeuren aan bijdraagt; van cultuurbewustzijn naar cultuurverandering en de bijbehorende resultaat-verantwoordelijkheid. Een mooie ondersteuning in het groeiproces naar een stevig zelfsturend team.             “Doordat je inzicht krijgt in andere communicatiestijlen zie ik het niet meer als aanvallen maar juist als aanvullen”

Opzet:

Trainingen van Durven & Doen bestaan altijd uit de volgende 3 onderdelen
 • Kennis over gedrag, communicatie- en leerstijlen
 • Technieken hoe om te gaan met gedrag (motiverende gesprekstechnieken)
 • Platform om te oefenen met de opgedane kennis en geleerde technieken
Om een zelfsturend team naar een hoger niveau te brengen is een constructieve gedragsverandering nodig. Maar gedrag verander je niet zomaar omdat het door de jaren heen is ingesleten. Gedragsveranderingen vergen daarom een positieve mindset, kennis, tijd en vertrouwen.

Resultaat:

Na afloop van dit traject weet je:
 • welke communicatiestijl je hebt 
 • welke 4 communicatiestijlen er zijn
 • welke communicatiestijlen je collega ’s hebben en hoe jullie elkaar beïnvloeden
 • hoe je moeiteloos kan aansluiten op anderen
 • wat je eigen (communicatie)valkuilen zijn en die van jouw teamleden
 • hoe je meer effect haalt uit jouw manier van communiceren
 • hoe je gesprekken positief kan beïnvloeden d.m.v. motiverende gesprekstechnieken
 • wat de kracht is van diversiteit –> elkaar aanvullen i.p.v. aanvallen

Geïnteresseerd?

Deze online training is onderdeel van het 6 maanden traject Elkaar Kleurrijk Aanvullen. Inlog gegevens worden verstrekt bij afname van het totale traject. 

Via de onderstaande button “volg deze training” kunt u met deze gegevens starten met de online training. 

Wilt u meer weten over dit traject? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4