Doelgericht buiten de lijntjes kleuren

Andere communicatiestijlen eigen maken

Voor wie is deze training?

Professionals die reeds inzicht hebben in hun eigen communicatie profiel maar ervaring willen opdoen met andere communicatie profielen. Het is bijzonder interessant voor teams en leidinggevenden om de communicatie stijlen binnen het team inzichtelijk te maken zodat er effectiever gecommuniceerd kan worden.

Veranderen Om Jezelf Te Blijven

Resultaat

De deelnemers leren hun kernkwaliteiten en andere communicatie stijlen effectief in te zetten. Hierdoor leer je beter aan te sluiten op de ander en op een meer tactvolle manier je doel te bereiken.

Door middel van verschillende gesprekstechnieken ervaar je hoe je de communicatie positief kan beïnvloeden. Doordat je leert aan te sluiten op andere communicatie stijlen zal je merken dat jouw boodschap beter aankomt doordat je deze anders formuleert. Je gaat jezelf verplaatsen in de ander en daardoor ervaar je hoe prettig het is als de ander aansluit op jouw communicatie stijl. Communicatie is zowel verbaal als non-verbaal, dus ook je lichaamstaal leer je hier op aan te passen.

Uiteraard verwachten wij niet dat jij jezelf transformeert in een kameleon, je moet natuurlijk vooral jezelf blijven. Wij geven je handvatten hoe je elementen uit een andere communicatie stijl eigen kunt maken zodat je authentiek blijft maar wel beter aansluit op de ander.

Opbouw

Leer te experimenteren met verschillende stijlen en gesprekstechnieken in samenwerking met een trainingsacteur en ervaar hoe je beter kunt aansluiten bij de ander zonder de focus en het doel te verliezen. Doe er gewoon eens een andere strik omheen.

Actieve participatie van de deelnemers is het uitgangspunt van de trainingen van Durven & Doen. Niet eenzijdig kennis zenden maar vooral praktisch aan de slag gaan en kennis vergaren door Ervarend Leren. 

Door gebruik te maken van improvisatie oefeningen maken we verschillende communicatie voorkeuren visueel. Door thema’s in beeld uit te zetten kunnen deze makkelijker besproken worden en ervaart de groep wat het effect is van bepaalde keuzes en stijlen.

We bieden deze training aan in 2 varianten, namelijk Algemeen Actueel en Diepgaand Doelgericht. Klik hieronder op de kopjes voor meer informatie.

Algemeen Actueel

Tijdens deze training werken we met maximaal 2 actuele thema’s, welke we voorafgaande aan de training van jullie organisatie hebben verkregen. Denk aan transitie in de organisatie, werkdruk vs kwaliteit van dienst, klantbejegening etc.

We zetten het middel Regie Theater in om praktijkcasussen uit te spelen. Hierbij belichten we de verschillende communicatie stijlen en laten we zien wat voor resultaten er behaald worden wanneer men verschillende communicatie stijlen inzet.

Resultaat

Na afloop begrijpen de deelnemers beter hoe ze de verschillende communicatie stijlen doelbewust kunnen inzetten en hebben ze ervaren wat het effect van miscommunicatie is.

Er wordt gebruik gemaakt van het DISC model en deze vormt de basis voor de actieve werkvormen.

Praktische informatie
Aantal deelnemers: maximaal 25 personen

Diepgaand Doelgericht

Tijdens deze training werken we met individuele casussen die vooraf door alle deelnemers zijn aangeleverd. Het rendement is groot omdat de scènes nauw aansluiten bij de persoonlijke beleving. Vanuit deze casussen wordt de vertaalslag gemaakt naar het persoonlijke communicatie profiel en bijbehorende kwaliteiten en valkuilen.

We zetten regie theater en improvisatie technieken in om de persoonlijke casussen uit te werken. Doordat er getraind wordt in een kleine groep krijgen de deelnemers de mogelijkheid om mee te spelen.

Ervarend leren is de basis van deze training en alle deelnemers zullen dan ook uitgedaagd worden om de kracht van verschillende communicatie stijlen te ervaren en doelbewust in te zetten in verschillende praktijksituaties. Op deze manier leer je effectief aan te sluiten bij de ander en veel gemakkelijker het beoogde doel te behalen. Individuele ontwikkelpunten worden zichtbaar en de deelnemer wordt gemotiveerd om zijn of haar communicatie stijl nog verder te onderzoeken en te verbeteren.

Resultaat
Na afloop hebben de deelnemers concrete handvatten hoe ze om kunnen gaan met hun eigen ingebrachte praktijksituatie. Tevens begrijpen ze hoe ze de verschillende communicatie stijlen bewust kunnen inzetten en hebben ze ervaren wat het effect van miscommunicatie is.

Doordat de theorie wordt verweven met de praktijk d.m.v. interactieve werkvormen zullen de deelnemers van het begin tot het eind geprikkeld worden.

Praktische informatie
Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Praktische informatie

Tijdsduur: ca 3 uur
Maximaal aantal deelnemers (Algemeen Actueel): 25 
Maximaal aantal deelnemers (Diepgaand Doelgericht): 12                                                        

Op zoek naar meer diepgang en wil je de geleerde kennis daadwerkelijk borgen? Dan adviseren wij om deze workshop om te zetten in een 1 of meerdaagse training afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het team.

Geinteresseerd? Klik hier

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4