Gemeenten

De zorg en de gemeente zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties en de dynamiek van de samenleving maken dat de rol van de gemeente op grote schaal verandert. Deze kanteling vraagt om flexibiliteit, slagkracht en ondernemerschap.

Na de decentralisatie heeft de gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, dat levert spanning op. De kanteling is geweest, de taken zijn verdeeld; nu is het tijd voor transformatie.

Een geslaagde transformatie vraagt om een positieve mindset en een innovatief werkklimaat.

Gemeente

Wat valt ons op?

 • Veranderprocessen kosten tijd en roepen weerstand op; met name over de nieuwe procedures/beleid en bijbehorende ict ontwikkelingen.
 • Veranderingen gaan dusdanig snel, dat medewerkers het tempo mentaal niet bij kunnen benen
 • Medewerkers weten niet goed meer wat hun takenpakket inhoudt of dienen binnen de vastgestelde kaders weer creatief te leren denken
 • Er wordt verwacht dat de medewerker proactief gaat werken i.p.v. reactief
 • Veranderingen zorgen voor onzekerheden
 • Taken dienen gedaan te worden met minder budget en minder mensen
 • Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten
 • Medewerker heeft als professional de verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op de toekomst
 • Burger dient nog zelfredzamer te worden

Veranderen is spannend, daarom roept dit weerstand op. Om te kunnen veranderen moeten mensen in actie komen, want zonder actie geen transformatie. Onze kracht ligt in het onderzoeken van deze weerstand en de overtuigingen die daar aan ten grondslag liggen met een flinke dosis humor en een kritische reflectie. Door het gebruik van dynamische werkvormen, diverse methodieken en op het juiste moment een ludieke kwinkslag, zorgen wij ervoor dat de weg naar transformatie positief wordt ervaren.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4