Improvisatie technieken

Leer hoe improvisatie jouw leven makkelijker maakt en je werk leuker!

Zowel Mariëlle als Joleen hebben al meer dan 10 jaar ervaring als improvisatie acteur en hebben ervaren dat “de impro mindset” bijzonder praktisch inzetbaar is zowel zakelijk als privé. 

Heb jij ook regelmatig last van stress op je werk? Voel jij een grote verantwoordelijkheid en alsmaar de behoefte om succesvol te moeten zijn? Dan kan de impro mindset je veel opleveren. Er gebeurt veel in onze maatschappij en in zo‘n snelheid dat het belangrijk is dat je flexibel bent, goed kunt relativeren en kan improviseren. Improviseren wordt niet voor niets dé vaardigheid van de 21ste eeuw genoemd!

Prestatiedruk stimuleert stress en beperkt groei- en ontwikkelmogelijkheden. Mensen zijn van nature gewoontedieren en niet geneigd tot het nemen van risico’s. Wanneer het gaat om je werk ben je misschien zelfs geneigd om voor de veilige, bekende weg te gaan en risico vermijdend gedrag te vertonen. We hebben niet voor niets zoveel structuur, regels en procedures bedacht die ons houvast geven. Al dreigen we er helaas ook met regelmaat in vast te lopen wat vervolgens een behoorlijk effect heeft op ons werkgeluk.

En áls we dan eens risico nemen en we maken daarbij fouten, dan hebben we de neiging om ons zelf te veroordelen. Negatieve gedachten die je terughoudend maken om nieuwe dingen uit te proberen. Dat is jammer want daarmee laat je ook kansen liggen. Kansen om jezelf maar ook je team verder te laten groeien.

Een fout is een feit met een negatief oordeel. Wij geloven echter erg in de kracht van fouten durven maken, durven door te doen! Wij zijn ervan overtuigd dat je verder kunt komen wanneer je jezelf toestaat fouten te mogen maken, uit blijft dagen en te ontwikkelen. Maar dan moet je ook fouten durven maken en kunnen denken; “Alles is een kladversie”. Iets waar je van kan leren. Wees bereid om onderuit te gaan om verder te komen.

Het leven is namelijk een grote improvisatie oefening!

En wat is nou het ergst wat je kan overkomen? Dat je het nog een keer moet (mag) doen. Alleen die gedachte al is bevrijdend : )

Wat kan een impro mindset jou opleveren?

–> Een ontspannen groeimindset waardoor je in staat bent fouten te durven maken. Leer omgaan met het onzekere en onverwachte, snel en creatief te reageren op veranderingen. Kijken vanuit acceptatie en niet vanuit verzet. Ervaar wat omdenken en een positieve mindset voor jou kunnen betekenen.

–> Door improvisatie oefeningen in te zetten waarbij een actieve deelname verwacht wordt is iedereen onderdeel van het proces. Door het creëren van de juiste flow wordt er voor gezorgd dat een ieder zijn impulsen volgt en niet vervalt in rationeel censuur. Actuele en soms gevoelige stellingen worden in beeld uiteengezet en daarna besproken. Zo wordt er ruimte gemaakt voor discussie maar bovenal voor het constructief naar mogelijkheden kijken en het uitwisselen van ervaringen.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4