Waar een wil is…

Positief resultaatgericht samenwerken

Voor wie is deze training?

Voor professionals die op een positieve resultaatgerichte manier met elkaar willen samenwerken en concrete stappen willen zetten naar hun (reeds bepaalde) doel.

150804 Teambuilding 200x283

Resultaat

De deelnemers leren te onderzoeken hoe zij zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het reeds gestelde doel. Je leert kritisch kijken naar de huidige situatie en processen binnen het team/ organisatie waardoor jij een professionele mening kan vormen gebaseerd op jouw visie. Aan het eind van de training heb jij als individu, maar ook jullie als team praktische handvatten gekregen. Het stellen van de juiste prioriteiten en het vinden van een balans tussen werkdruk en het leveren van kwaliteit zijn de basis elementen om als team/ organisatie verder te ontwikkelen.

Wat ga jij morgen anders doen?

Organisatiebreed kunnen de volgende thema’s aan bod komen; namelijk klantbejegening of cliëntgericht werken. Ook thema’s op team niveau kunnen ter sprake komen, denk hierbij aan bv de zogenoemde zelfsturende of krachtige teams.

Opbouw

Het middel Regie Theater is een belangrijk onderdeel voor deze bouwsteen. Doordat we (op luchtige wijze) de vinger op de zere plek leggen en gebruik maken van jullie input, creëren we een veilige, interactieve sfeer waarin de deelnemers ander gedrag leren onderzoeken en laten zien. Er wordt een bewustwordingsproces gecreëerd m.b.t. het individuele- en/of groepsfunctioneren. De betrokkenheid tot de betreffende problematiek wordt vergroot door het uitspelen van de casussen en jullie worden gestimuleerd een eigen mening te vormen. Dit zijn volgens ons belangrijke elementen die nodig zijn om tot een cultuurverandering te komen.

Praktische informatie

Tijdsduur: ca 3 uur
Maximaal aantal deelnemers: 12

Op zoek naar meer diepgang? Dan kunnen we deze workshop omzetten in een training van 1 gehele dag.

Het is ook mogelijk om deze workshop plenair te houden voor grotere groepen (max 80 personen). We maken dan enkel gebruik van Regie Theater. Dit is uitermate geschikt als aftrap van een verandertraject organisatie breed, of een inspiratie moment binnen de organisatie. 

Op zoek naar meer diepgang en wil je de geleerde kennis daadwerkelijk borgen? Dan adviseren wij om deze workshop om te zetten in een 1 of meerdaagse training afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het team.

Geinteresseerd? Klik hier

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4