Deze training is een combinatie van online, offline en telefonisch contact. Door deze dynamische samenstelling wordt de basis kennis van DISC goed ingebed.


 

Trainingsopzet

Week 1                 Kick off -Teamcultuur in beeld-

                              45 minuten durende regietheater sessie waarbij we diverse casussen uit de praktijk uitspelen rondom gedrag

Week 2                 DISC analyse

Week 3/7             Kennisoverdracht DISC model inclusief humoristische filmpjes en reflectie opdrachten.

                              De praktische vertaling naar de vloer staat centraal.

                              Bij iedere communicatiestijl komen de volgende onderdelen aan de orde: Herkennen, communicatie tips en aansluiten.

                              Herkennen: drijfveer, grootste angst, lichaamstaal, spreektaal, sterke kanten, valkuilen en haakt af

                              Aansluiten bij [kleur] : algemeen, omgang, contactopvolging, presentatie, omgaan met bezwaren

Week 4                 Telefonische durf-te-vragen sessie/ mastermind (1 uur met 4/5 personen)

                               In deze telefonische sessie staat leren van elkaar centraal. 

Week 8                 2,5 uur durende (offline) bijeenkomst op locatie waar we lastige communicatie situaties uitspelen.

                              We sluiten af met een actieplansessie “kennisborging”.

Na afloop ontvangen de deelnemers het Durven & Doen e-boek “Effectief en Positief communiceren met het DISC model” en een certificaat wanneer de afsluitende toets met een voldoende of meer afgerond wordt.

De cursusprijs is per persoon en is gebaseerd op minimaal 10 personen.

Basis training DISC

In deze volledig online training wordt jou in 4 lessen de basis van het DISC model uitgelegd. In simpele en duidelijke bewoordingen snap je na afloop wat ‘de kleuren’ betekenen en welke communicatiestijl je zelf hebt.

Resultaat

Na afloop van deze online training weet je

  • wat de oorsprong is het van DISC model
  • wat de 4 kleuren inhouden
  • wat jouw eigen communicatiestijl is
  • hoe je tijdens een gesprek moeiteloos inschat welke communicatiestijl de ander heeft 
  • hoe je met praktische gesprekstechnieken kan aansluiten op andere communicatiestijlen

 

Elkaar kleurrijk aanvullenDurven & Doen heeft een methode ontwikkeld om medewerkers en teams te helpen om de kwaliteit van communicatie verder te ontwikkelen en te verbeteren. Voor iedere stap hebben we een training ontwikkeld, deze zijn afzonderlijk te volgen maar ook als een compleet traject verspreid over meerdere maanden. Het traject is een combinatie van zowel on- als offline trainingen.  De gehele methode (Krachtig Kleur Bekennen) bestaat uit de volgende stappen;
 1. Beken Kleur
 2. Doelgericht buiten de lijntjes kleuren 
 3. Klaar met ‘ja maar’
 4. Waar een wil is is een weg
Voor meer informatie over onze stappen, klik hier. De online training waarop jij je nu oriënteert, is onderdeel van het half jaar traject Elkaar Kleurrijk Aanvullen oftewel stap 1 en 2 van ons jaartraject.

Doel:

Deskundigheidsbevordering door kennis over de verschillende soorten communicatiestijlen, met veel aandacht voor het verstevigen van de basisveiligheid  in het team. We leggen de nadruk op het verbinden en versterken van medewerkers door kennis over elkaars kwaliteiten en valkuilen. We verkennen tevens met elkaar het gezamenlijk draagvlak m.b.t. de visie en missie van de organisatie en hoe iedereen hier vanuit de verschillende communicatievoorkeuren aan bijdraagt; van cultuurbewustzijn naar cultuurverandering en de bijbehorende resultaat-verantwoordelijkheid. Een mooie ondersteuning in het groeiproces naar een stevig zelfsturend team.             “Doordat je inzicht krijgt in andere communicatiestijlen zie ik het niet meer als aanvallen maar juist als aanvullen”

Opzet:

Trainingen van Durven & Doen bestaan altijd uit de volgende 3 onderdelen
 • Kennis over gedrag, communicatie- en leerstijlen
 • Technieken hoe om te gaan met gedrag (motiverende gesprekstechnieken)
 • Platform om te oefenen met de opgedane kennis en geleerde technieken
Om een zelfsturend team naar een hoger niveau te brengen is een constructieve gedragsverandering nodig. Maar gedrag verander je niet zomaar omdat het door de jaren heen is ingesleten. Gedragsveranderingen vergen daarom een positieve mindset, kennis, tijd en vertrouwen.

Resultaat:

Na afloop van dit traject weet je:
 • welke communicatiestijl je hebt 
 • welke 4 communicatiestijlen er zijn
 • welke communicatiestijlen je collega ’s hebben en hoe jullie elkaar beïnvloeden
 • hoe je moeiteloos kan aansluiten op anderen
 • wat je eigen (communicatie)valkuilen zijn en die van jouw teamleden
 • hoe je meer effect haalt uit jouw manier van communiceren
 • hoe je gesprekken positief kan beïnvloeden d.m.v. motiverende gesprekstechnieken
 • wat de kracht is van diversiteit –> elkaar aanvullen i.p.v. aanvallen

Geïnteresseerd?

Deze online training is onderdeel van het 6 maanden traject Elkaar Kleurrijk Aanvullen. Inlog gegevens worden verstrekt bij afname van het totale traject. 

Via de onderstaande button “volg deze training” kunt u met deze gegevens starten met de online training. 

Wilt u meer weten over dit traject? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4